• Durham College (Canada)
  Durham College (Canada)
 • New Brunswick Community College (Canada)
  New Brunswick Community College (Canada)
 • Murdoch University (Australia)
  Murdoch University (Australia)
 • Douglas College (Canada)
  Douglas College (Canada)
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • One Tree Hill College (New Zealand)
  One Tree Hill College (New Zealand)
 • William Angliss Institute‎ (Australia)
  William Angliss Institute‎ (Australia)

Thời gian

09:01:14
2017-05-23
Asia, Ho Chi Minh

Gặp gỡ Nguyễn Hoàng Anh Thi (Katlyn) - Học sinh VN nhận giải Đại Sứ

Chia sẽ về kinh nghiệm học tập và trải nghiệm cuộc sống tại Bang Victoria - Úc của du học sinh Nguyễn Hoàng Anh Thi (Katlyn), là học sinh Việt Nam duy nhất nhận giải Đại Sứ năm 2012