• ...
 • Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
  Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
 • Trường Edith Cowan University, được trao giải thưởng về cơ sở vật chất tốt nhất đạt đẳng cấp thế giới
  Trường Edith Cowan University, được trao giải thưởng về cơ sở vật chất tốt nhất đạt đẳng cấp thế giới
 • Trường Đại học Quốc gia Úc: có 6 cựu sinh viên đoạt giải Nobel
  Trường Đại học Quốc gia Úc: có 6 cựu sinh viên đoạt giải Nobel
 • Trường Đại học QUT trao học bổng 25% đối với ngành Kinh doanh - cho 3 học kỳ
  Trường Đại học QUT trao học bổng 25% đối với ngành Kinh doanh - cho 3 học kỳ
 • TRƯỜNG CENTENNIAL COLLEGE
  TRƯỜNG CENTENNIAL COLLEGE